مقاله هاي اقتصادي

آگوست 10, 2012

ترکیب بهینه دولت – بازار

راه سومي وجود ندارد! حمید زمانزادهبخش اولیک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند! دولت، بازار و حد و […]
آگوست 10, 2012

سه راهی سیاست‌ پولي

دكتر اصغر شاهمراديچگونه است که به‌رغم برتری آشکار پیروی از قاعده‌مندی در سیاست‌ها، بانک‌های مرکزی در عمل در وادی مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده و هزینه‌های زیادی را […]
آگوست 10, 2012

فصل جديد در اقتصاد جهان

يارگيري «جهان صنعتي» از «جهان در حال توسعه» جدي شدفصل جديد در اقتصاد جهان سران گروه 20 در نشست پيتزبورگ آمريكا- عكس: AFPدنياي اقتصاد- دومين نشست […]
آگوست 10, 2012

ریسک اعتبارات مالي چگونه محاسبه مي‌شود؟

بررسي مفاهيم ریسک و ریسک اعتباریریسک اعتبارات مالي چگونه محاسبه مي‌شود؟ منبع: ايران ريسك*فرض کنید انسانی با چتر نجاتی بر پشت از هواپیما بیرون بپرد. از […]