معرفي و خلاصه كتاب

دسامبر 13, 2011

راز شاد زیستن

خلاصه كتاب: مترجم:وحید افضلی راد- ماتیفرر،اندرو   Andrew وMathews: راز شاد زیستن از نویسنده اندرو متیوس مترجم وحید افضلی راد (تهران)نشر تبریز 1384 فهرست نویسی بر اساس […]
دسامبر 12, 2011

روانشناسی اضطراب

نویسنده: روبرت هندلی و پالین نف بخش اول: برنامه پنج مرحله‌ای برای غلبه بر هراس: فصل اول: عرق كردن دست‌ها، دل بهم خوردگی، گیجی در حدی […]
دسامبر 7, 2011

مدیریت جلسات

Meetings Management نویسنده: تیم هندل، مترجم: سعید علیمیرزائی با مقدمه دکتر مسعود حیدری، نشر سارگل شامل؛ ضرورت تشکیل،اهداف،جلسات غیر رسمی و رسمی،انتخاب نوع و حفظ مسیر […]
دسامبر 6, 2011

نقشه هاي ذهني مديران

نويسنده: سامائل ا.مالون خلاصه كتاب: مترجم: دكتر حبيب الله دعائي- تخليص: سيده مرضيه علوي نيا- به جرات مي توان بيان نمود كه مهمترين اصل در زندگي […]