admin

آوریل 23, 2011

آشنایی با فرهنگ کسب و کار در ژاپن

ژاپن کشوري است آسيايي در شرقي‌ترين بخش خاور دور. زبان مردم اين کشور، زبان ژاپني است. رشته جزيره‌هاي ژاپن شامل ۶,۸۵۲ جزيره است که چهار جزيره […]
آوریل 13, 2011

مقاله پژوهشي و Paper علمي

چگونگي نگارش مقاله پژوهشي و Paper علمي چكيده تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات می توان گفت که همه پبشرفت […]
آوریل 4, 2011

كارمند تازه وارد

مردي به استخدام يك شركت بزرگ چندمليتي درآمد. در اولين روز كار خود، با كافه تريا تماس گرفت و فرياد زد: «يك فنجان قهوه براي من […]
مارس 29, 2011

دوستي و دشمني

دوستت را آنچنان دوست بدار که به افراط نروی , مبادا روزی دشمن تو شود . و دشمنت را به اعتدال دشمن بدار  , شاید روزی […]