admin

آوریل 4, 2011

كارمند تازه وارد

مردي به استخدام يك شركت بزرگ چندمليتي درآمد. در اولين روز كار خود، با كافه تريا تماس گرفت و فرياد زد: «يك فنجان قهوه براي من […]
مارس 29, 2011

دوستي و دشمني

دوستت را آنچنان دوست بدار که به افراط نروی , مبادا روزی دشمن تو شود . و دشمنت را به اعتدال دشمن بدار  , شاید روزی […]
مارس 28, 2011

فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم (ethic)

جنبه هاي اصول اخلاقي مديران دولتي قرن بيست و يكم با يك شبكه جهــــــاني و جديد مواجه هستند. لذا به كارگيري مديريت دولتي نوين (NPM) و […]
مارس 28, 2011

شما نجار زندگی خود هستید

نجار پیری خود را برای بازنشسته شدن آماده می کرد.یک روز او با صاحبکار خود موضوع را درمیان گذاشت. پس از روزهای طولانی و کار کردن […]