admin

آوریل 24, 2010

مأموريت فروش محصول

يكي از كارمندان فروش  موظف مي شود محصول جديد شركت را به يكي از مشتريان مهم و تأثيرگذار بفروشد اما در مأموريت خود شكست مي خورد. […]
آوریل 24, 2010

نامه انتقالی

رئيس يكي ازبخشهاي اداره كل ، طبق معمول ، يكروز صبح همكاران و كاركنان تحت مسئوليتش را جمع كرد و براي آنها لطيفه اي تعريف كرد […]
آوریل 21, 2010

ده مرجع فارسی برای دانلود کتابهای الکترونیکی

حتما با کتابهای الکترونیکی یا همان ebooks آشنا هستید. این کتابها معمولا به فرمت pdf بوده و میتوانید آنها را را با نرم افزارهای نمایش فایلهای […]
آوریل 19, 2010

صندوق‌های ذخیره را چگونه مدیریت کنیم؟

روند شكل‌گيري صندوق‌هاي ذخيره ارزي هلموت ريزنمترجم:سعید شجاعیصندوق‌های ذخیره ارزی، موجب نگرانی در کشورهای توسعه‌یافته شده است، اما اقتصاد توسعه انگیزه‌های معقولی برای استفاده از چنین […]