تکنیک SWOT چیست؟

شوخی برنامه‌ریزی در ایران
مارس 8, 2017
هنر آموزگار
آوریل 19, 2017

 

تحليل SWOT ابزاري کارآمد براي شناسايي شرايط محيطي و توانايي هاي دروني سازمان است.

حروف SWOT که آن را به شکل هاي ديگر مثل TOWS هم مي نويسند، ابتداي کلمات Strength  به معناي قوت ، Weakness به معناي ضعف، Opportunity به معناي فرصت و Threat به معناي تهديد است.

ماهيت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط مي شود و فرصت و تهديد معمولاً محيطي است.

۱_قوت ها : قوت هاي سازمان همان منابع و توانايي هايي است که در اختيار دارد و مي تواند از آنها به منظور ايجاد يک مزيت رقابتي استفاده کند. موارد زير مي توانند از قوت هاي شرکت به حساب آيند : اختراعات ثبت شده شرکت. نام تجاري و برند شناخته شده. شهرت در بين مشتريان. مزيت در قيمت تمام شده. دسترسي اختصاصي به منابع طبيعي. دسترسي به شبکه هاي توزيع مناسب. نيروي انساني کارآمد و آموزش ديده.

۲_ضعف ها : نبودن بعضي از توانايي هاي کليدي در سازمان مي  تواند به عنوان يک ضعف در سازمان تلقي شود. موارد زير مي توانند از ضعفهاي شرکتها باشند : عدم پشتيباني و حفاظت از اختراعات. نام تجاري و برند ضعيف. ناشناخته بودن در بين مشتريان. ساختار پر هزينه در شرکت.

۳_فرصتها : شناسايي و بررسي دقيق محيط خارجي مي تواند فرصتهاي جديدي را براي مديران شرکت نمايان سازد و همين فرصتها مي توانند آغازگر مسير جديدي براي توسعه و رشد باشند، فرصتهاي مي توانند شامل موارد زير باشند : نياز برطرف نشده مشتري. ظهور تکنولوژي هاي جديد. کم شدن محدوديت هاي قانوني. حذف موانع تجارت جهاني.

۴_تهديدها : تغيير در متغيرهاي خارجي و محيطي مي تواند تهديد هايي را براي شرکت در  پي داشته باشد. مواردي چون : تغيير در سليقه ي مشتري که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما مي شود. ظهور محصولات جايگزين پر قدرت.

 

برگرفته از کتاب مدیریت استراتژیک نوشته هکس و مجلوف ترجمه دکتر صیاد، دکتر معمارزاده ، دکتر پورصادق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *