موضوعاتي جهت تحقيق

مصاحبه با دكتر صياد در خصوص اجراي فاز اول نظام مديريت عملكرد
فوریه 4, 2015
سرفصل درس تئوريهاي مديريت پيشرفته
فوریه 22, 2015

 

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند:

1- بررسي نظريه مديريت علمي تيلور

2- بررسي نظريه اداري فايول

3- بررسي نظريه بوروكراسي

4-بررسي تئوري مديريت دولتي نوين

5- بررسي و تحليل ديدگاه نئوكلاسيكها

6- بررسي نظريه سيستمها

7- بررسي ديدگاه اقتضايي

8-  بررسي نقش محيط در سازمانها

9- بررسي مدل رقابتي پورتر

10-  سازمانهاي يادگيرنده

11- ارتباطات و حضور شبكه ها

12- رهبری در سازمانها

13- رهبری های معاصر

14- قدرت و سیاست

15- تضاد در مذاکره

16- مبانی ساختار سازمانی

17- فرهنگ سازمانی

18- منابع انسانی

19- تغیر و تحول سازمان

20- مدیریت استرس

21- نوآوري و خلاقيت

22-تفويض اختيار و عدم تمركز

23-تعارض در سازمان

24- پارادايم پست مدرنيست

25-نظريه آشوب و نظم در بي نظمي

و ….. موضوعات ديگري كه دانشجو بنا به علاقمندي خود پيشهاد داده و با استاد هماهنگ مي نمايد.


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *