موضوعاتي جهت تحقيق

رتبه کشورها با شاخص فساد
دسامبر 20, 2013
سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم به همراه معرفي مقاله ها(مشتمل بر 27 مقاله)
دسامبر 21, 2013

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند:

1- بوروكراسي و توسعه

2-كلاسيكها و توسعه

3-نئوكلاسيكها و توسعه

4-رابطه مديريت استراتژيك و توسعه يافتگي

5-اقتضا و توسعه

6-سازمانهاي ارگانيك و توسعه يافتگي

7-سازمانهاي مكانيكي و توسعه يافتگي

8-انواع كنترل و توسعه يافتگي

9-رابطه انواع برنامه ريزي و توسعه

10-مديريت دولتي نوين و توسعه يافتگي

11-رابطه بهره وري و توسعه

12-مديريت زمان و توسعه

13-تمركز و توسعه يافتگي

14- عدم تمركز و توسعه يافتگي

15- توانمندسازي و توسعه

16-رابطه ساختار  و توسعه يافتگي

17-شايسته سالاري و توسعه

18-سازمانهاي غير رسمي و توسعه

19-اخلاقيات و توسعه

20-مسئوليت اجتماعي و اخلاقي سازمانها و توسعه

21-رابطه توسعه پايدار و توسعه يافتگي

22-جهاني شدن و توسعه

23-خصوصي سازي و توسعه

24-رابطه فرهنگ و توسعه

25-گروههاي ذينفع و توسعه

26-احزاب و توسعه

27- مديريت توسعه در ايران

28- مقايسه شاخصهاي توسعه در ايران و كشورها

29-رابطه فناوري اطلاعات و توسعه

30- آموزش و توسعه

و ….. موضوعات ديگري كه دانشجو بنا به علاقمندي خود پيشهاد داده و با استاد هماهنگ مي نمايد.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *