موضوعاني جهت تحقيق

صحبت های اثرگذار ترین اقتصاددان جهان در مورد اقتصاد ایران
آوریل 14, 2013
راز موفقیت مدیر ارشد عملیاتی فیس‌بوک
جولای 5, 2013

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند:

1- بوروكراسي و خط مشي گذاري

2-كلاسيكها و خط مشي گذاري

3-نئوكلاسيكها و خط مشي گذاري

4-رابطه مديريت استراتژيك و خط مشي گذاري

5-اقتضا و خط مشي گذاري

6-انواع كنترل و خط مشي گذاري

7-رابطه انواع برنامه ريزي و خط مشي گذاري

8-مديريت دولتي نوين و خط مشي گذاري

9-رابطه بهره وري و خط مشي گذاري

10-تمركز و خط مشي گذاري

11-عدم تمركز و خط مشي گذاري

12-اخلاقيات و خط مشي گذاري

13-مدل عقلايي و خط مشي گذاري

14- مسئوليت اجتماعي و اخلاقي سازمانها و خط مشي گذاري

15- مدل تغييرات جزيي و تدريجي و حط مشي گذاري

16-تئوري بازي و خط مشي گذاري

17-مدل گروهي و خط مشي گذاري

18- مدل عقلايي تعديل شده و خط مشي گذاري

19-رابطه توسعه پايدار و خط مشي گذاري

20-گروههاي ذينفع و خط مشي گذاري

21-احزاب و خط مشي گذاري

22-جهاني شدن و خط مشي گذاري

23-خصوصي سازي و خط مشي گذاري

24-رابطه فرهنگ و خط مشي گذاري

25-مديريت مشاركتي و خط مشي گذاري

26-بررسي مدل سيستمي آلموند

27- تئوري انتخاب عمومي و خط مشي گذاري

28- تعقل جوهري و تعقل ابزاري

29-رابطه فناوري اطلاعات و خط مشي گذاري

30- مدل نخبگان و خط مشي گذاري

و ….. موضوعات ديگري كه دانشجو بنا به علاقمندي خود پيشهاد داده و با استاد هماهنگ مي نمايد.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *