سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم

پرواز شاهين
آوریل 22, 2012
ماهي تازه
می 13, 2012

اهداف کلی :
در این درس دانشجویان با عواملی که بر رفتارها و نگرش های افراد، گروهها و واحدهای سازمانی تأثیر می گذارد آشنا می شوند. همچنین دانشجویان نظریه های مختلف رفتار سازمانی را که بیشتر جنبه کاربردی داشته مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند تا به آنها کمک کنند با کسب مهارتهای لازم و از طریق مطالعه منظم اعمال و رفتار کارکنان بتوانند از نیروی انسانی با ارزش سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی به طور مطلوبی استفاده نمایند . سرفصل های اصلی :

 1. مقدمه ای بر رفتار سازمانی
 2. مبانی رفتار سازمانی
 3. رفتارهای فردی
 4. متغیرهای موثر بر رفتار
 5. شخصیت
 6. ادراک
 7. انگیزش
 8. ارتباطات
 9. نظریه  رهبری
 10. قدرت وسیاست
 11. تعارض ومذاکره
 12. رفتار گروهی
 13. فرهنگ سازمانی
 14. تغییر و بهبود سازمانی

منابع فارسی :

 1. رفتار سازمانی مورهد و گریفین ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده
 2. مدیریت رفتار سازمانی رضائیان، انتشارات سمت
 3. مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 4. مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه بند، انتشارات امیر کبیر
 5. مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد ترجمه کبیری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 6. مدیریت رفتار سازمانی جان شرمرهورن ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشارات مدیران
 7. رفتار سازمانی : مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها اتر استیفن رابینز  ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی،  انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
 8. مدیریت رفتار سازمانی حقیقی ،انتشارات ترمه
 9. مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه قاسم کبیری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

منابع لاتین:
Tyson, Shaun; Jackson, Tony.”The  Essence  of  Organizational  Behavior”. Prentic  Hall  International . London, 1999.
Hellriegel , Don, “Organizational Behavior” .7 th  ed West Publishing Company , U.S.A, 1995

 


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *